Vanliga frågor runt Umbraco 9

Ladda ner en Umbraco Health check här

Note: use this macro only on news item, for grid use Hubspot Form Grid Editor

Hubspot Form

 • Portal Id: 2350033
 • Form Id: 8859c9fe-1913-4d63-bdad-eb58b3b4410c

 

Många av problemen hos företag som använder Umbracos tjänster är relaterade till migrationer eller bristen på expertis och kunskap om detta kraftfulla CMS.  

Med lanseringen av Umbraco 9 undrar du säkert... vilka har varit de viktigaste förändringarna jämfört med Umbraco 8? Hur påverkar denna förändring mig? Behöver jag uppdatera min hemsida? Kommer Umbraco 8 att sluta fungera? 

Nedan beskriver vi de viktigaste förändringarna i Umbraco 9 och svarar på de vanligaste frågorna från Umbraco-användare. 

 

De viktigaste förbättringarna i Umbraco 9: 

 

Högre prestanda och skalbarhet 

Varje projekt har olika behov och krav, så Umbraco 9 har mer flexibilitet att stödja olika webbplatser, från små och enkla till stora och komplexa.   

 

Ett programvarutänkande för framtiden 

Med nya förbättringar gjorda "under huven" är Umbraco nu enklare att använda, underhålla och utveckla än någonsin tidigare. Du hittar förbättringar i alla API:er och tjänster, såväl som nya specifika fördelar med .NET 5 som MSDI (Microsoft Dependency Injection), Hosted Services, Razor TagHelpers eller .NET CLI. 

 

Arkitektonisk förbättring 

Strukturen och arkitekturen i Umbraco har också förbättrats. I den nya versionen är det lättare att hitta det du behöver och de har ytterligare anpassats till ramkonventioner som Configuration och Microsoft Dependency Injection.  

 

Fler verktygsalternativ och plattformsoberoende möjligheter 

Att vara ett äkta .NET 5 och ASP.NET Core CMS innebär att du har ett större val av hur du vill programmera i Umbraco och vilka verktyg du använder. Nu kan du dra nytta av plattformsoberoende funktioner som är inbyggda i .NET 5 

Med Umbraco 9 ville de komma närmare proffsen , oavsett operativsystem eller tech stack. Du kan till exempel koda från en Mac tillsammans med en kollega som jobbar i Windows och publicera webben till en Linux-server.  

Detta gör CMS:et tillgängligt för fler utvecklare som nu kan arbeta med Umbraco från sin föredragna plattform. 

 

Om du vill testa Umbraco 9 kan du redan göra det genom en 14-dagars testversion från Umbraco Cloud eller genom att installera det på din dator: 

Från Umbraco Cloud: 

Umbraco Cloud kommer att göra ditt liv enklare genom att du kan installera Umbraco 9 med ett enda klick. 

Umbraco 9 ger också flera fördelar för Umbraco Cloud-projekt med en förbättrad projektstruktur, plattformsoberoende utvecklingsmöjligheter och mycket mer. De officiella pluginen, Umbraco Forms och Umbraco Deploy har också uppdaterats för att fungera med .NET 5 och är en del av alla dina Umbraco Cloud-projekt.  

Umbraco 9-projekt på Umbraco Cloud har alla funktioner som du förmodligen redan är bekant med, i själva verket kommer du inte att se så stor skillnad på Umbraco Cloud-portalen, förutom att det versionsnumret är 9 istället för 8. Nu kan du arbeta med flera miljöer, synkronisera innehåll och schema, dra nytta av automatiska uppdateringar och alla andra molnfunktioner du är van vid. 

 

 

Installation på din dator: 

Du kan också installera och konfigurera Umbraco 9 på din egen maskin och ställa in alla typer av distributionsarbetsflöde och värdalternativ du behöver (så länge de är kompatibla med .NET 5). 

Med det här alternativet, när du klonar ett projekt till din lokala dator, kan du märka en betydande förändring i projektstrukturen och filerna. 

 

 

Vanliga frågor om Umbraco 9: 

Här är några av de vanligaste frågorna om Umbraco 9 och datamigrering från Umbraco 8 till Umbraco 9 . 

 

Hur kommer de nya strukturella förändringarna att påverka mina Umbraco-projekt? 

Detta beror på vilken typ av funktionalitet ditt projekt innehåller och hur nära implementeringen är kopplad till .NET Framework.  

Du kommer att upptäcka att många av Umbraco-funktionerna du känner till är desamma eller liknande, så att komma igång med Umbraco 9 borde vara en bekant upplevelse.  

 

Kommer backoffice-redigeringsupplevelsen att förändras? 

Nej, migreringen från Umbraco till .NET Core fokuserar på att få backend och källkod uppdaterad för att köras på det nya ramverket. Backoffice kommer att ha samma utseende och känsla och redigeringsmöjligheterna kommer att vara i nivå med Umbraco 8. 

 

Kommer jag att kunna uppdatera min nuvarande webbplats till Umbraco 9? 

Du hittar ingen uppgraderingsknapp, men du kommer att kunna migrera befintliga projekt till Umbraco 9. Detta gäller både för open source CMS och projekt i Umbraco Cloud (Uno- och Heartcore-projekt kommer automatiskt att uppgraderas till Umbraco 9 i ett senare skede). 

 

Hur kan jag migrera projekt från Umbraco 8 till Umbraco 9? 

Alla projekt kan migreras, men uppgiftens storlek beror på den aktuella konfigurationen av ditt projekt. Den största förändringen är övergången från ASP.NET till ASP.NET Core, så den avgörande faktorn i dina projektmigreringar är hur nära knuten den är till ASP.NET och .NET-ramverket.  

Här är några av de viktigaste områdena som behöver din uppmärksamhet under migreringen: 

 • Innehållsmigrering  
 • Ditt innehåll kommer att fungera, eftersom det är väldigt få ändringar i databasen (och det finns automatiska migreringar för detta).  
 • Migrering av paket och beroenden  
 • Dina paket och andra beroenden måste fungera med Umbraco 9 och .NET 5+. Många Umbraco-paket är redan tillgängliga för version 9, men i vissa fall kan du behöva leta efter alternativ eller kontakta paketskaparen och fråga om deras Umbraco 9-uppgraderingsplan.  
 • Kodmigrering  
 • När det gäller din egen kod kommer det att ta lite arbete. För mallar är ändringarna mestadels syntaktiska, med vissa namnutrymmesändringar.  

 

Behöver jag uppdatera min nuvarande hemsida?  

Om du kan, ja. Umbraco 9 är bättre än tidigare versioner på många sätt, inklusive presetanda.  

För projekt som inte längre är under utveckling och där prestanda inte är så viktigt, rekommenderar vi att du överväger den långsiktiga supporten för Umbraco 8 innan du bestämmer dig för att uppgradera.   

Umbraco 9 är nu den stora utgåvan av Umbraco, vilket innebär att du kommer att ha tillgång till nya funktioner och korrigeringar var sjätte vecka. 

 

Vad händer om jag inte uppgraderar till Umbraco 9?   

När den senaste versionen av Umbraco 8 släpps, kommer den versionen att stödjas i hela 2 år plus ytterligare ett år med "säkerhetsuppdateringar".  

Efter lanseringen av den senaste versionen av Umbraco 8 kommer inga fler funktioner att läggas till i version 8. Säkerhetsfasen startade i juli 2021 och "end-of-life kommer att vara i september 2023.  

 

Kommer Umbraco att följa LTS-versionerna av Microsoft .Net?  

Ja. Från och med Umbraco version 10  kommer Umbraco att anpassa sig till LTS-versionerna av Microsoft .NET. Det betyder att du kan vara säker på att projekt på Umbraco LTS-utgåvor har tillgång till nödvändiga bugg- och säkerhetsfixar under 24 månader + 12 månader av enbart säkerhetskorrigeringar.  

 

Hur lätt blir det att migrera från version 9 till 10? 

Umbraco 10 är planerad att släppas under 2022. Detta datum är tidigare än normalt för "major release" av Umbraco, men återspeglar den nya semantiska versioneringen och tidsplanen för release. Denna plan är baserad på en större LTS-utgåva vartannat år, vilket gör det möjligt för Umbraco att noga övervaka tidpunkten för Microsoft .NET LTS-utgåvor. Således kommer Umbraco 10 att vara en LTS-version anpassad till .NET 6 LTS.  

När Umbraco 10 släpps 2022 kommer det att vara en LTS-version. Så ska du vänta med att migrera eller skjuta upp nya projekt? Nej. Vår rekommendation är att du migrerar till Umbraco 9 för att dra full nytta av det nya ramverket. Att migrera projekt från Umbraco 9 till 10 kommer inte att vara som att gå från version 8 till 9. Processen kommer att vara mer som att uppgradera från en gammal Umbraco 8 till den senaste versionen av Umbraco 8. Nya större utgåvor kommer att innehålla brytande förändringar, men dessa kommer att hållas till ett minimum och automatiska migreringar kommer att läggas till där det är möjligt, och därför förväntar vi oss att uppdatering mellan framtida större utgåvor kommer att vara relativt smidig - speciellt om regelbundenhet bibehålls. 

 

Hur kommer Umbraco 9 att fungera på Umbraco Cloud? 

Det korta svaret är: Som alltid. Du får fortfarande alla fantastiska funktioner du är van vid i Umbraco Cloud, som installeras med ett klick, flera miljöer med inbyggt schema och innehållssynkronisering, automatiska uppdateringar och mycket mer.  

Längre (och mer intressant) svar: Med Umbraco 9 som körs på .NET 5 (ASP.NET Core) passade vi på att förbättra Umbraco Cloud-projekt både strukturellt och funktionellt.  

 • Du har nu tillgång till att använda kommandoradsverktygen .NET 5 för att hantera, bygga och köra ditt projekt lokalt.  
 • Det är mycket enklare att skapa en Visual Studio-lösning och samarbeta med dina kollegor.  
 • Implementeringar är baserade på .NET-byggsteg och NuGet för en bättre och säkrare upplevelse.  

Och utöver det får du alla fördelarna med ett snabbare Umbraco CMS med högre prestanda. 

 

Kommer Umbraco Cloud-projekt att finnas i Umbraco 9?  

Självklart. Genom portalen kommer du fortfarande att kunna skapa nya projekt i Umbraco 8 ett tag. Skapandet av projekt i Umbraco 8 kommer att vara möjligt tills "Support"-fasen av Umbraco 8 slutar (24 månader efter den sista mindre versionen av Umbraco 8). Om du vill migrera ett befintligt Umbraco Cloud-projekt till Umbraco 9 är detta möjligt. 

Umbraco Uno- och Heartcore-projekt kommer automatiskt att uppdateras till Umbraco 9 senare i år.  

 

Kommer Umbraco 8-paketen att fungera på det nya ramverket?  

Nej, paketen måste migreras till den nya versionen. Mängden arbete som ingår i detta kommer att baseras på paketets funktionalitet.  

 

Om du inte vill oroa dig för någon av dessa aspekter kan du kontakta oss, vi har varit en officiell partner till Umbraco sedan 2011. Som Gold Partners har vi direkt tillgång till Umbraco support och rådgivning för alla våra projekt. En annan aspekt att lyfta fram, vi kan också komma åt alla plugins som förbättrar produktiviteten som detta CMS erbjuder, vilket hjälper de mer än 80 specialiserade utvecklarna i Umbraco att arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt. 

te detallamos los cambios más significativos de Umbraco 9 y respondemos las preguntas más frecuentes de los usuarios de Umbraco

  

 

Källor: