NY PLATTFORM med avancerad sökfunktion

Center for Offentlig Kompetensutveckling

Lärande partner för danska kommuner erbjuder nu kurser och utbildning via en "bäst i klassen"-plattform

Center for Offentlig Kompetensutveckling (COK) erbjuder kurser och utbildningar till danska kommuner via en ny och sökoptimerad hemsida. Hela syftet är att stödja utvecklingen av den offentliga sektorn i Danmark. Som lärandepartner för alla danska kommuner erbjuder Center for Offentlig Kompetensutveckling ett brett utbud av kurser, utbildningar och fortbildning varje år. Utbudet spänner över yrkesutbildningar, ledarskapskurser, kurser i allmän offentlig förvaltning och skräddarsydda kurser. Centrum för Offentlig Kompetensutveckling fyller därmed en viktig samhällsroll, nämligen att stödja utvecklingen av och lärandet inom den offentliga sektorn i Danmark. 

COK har erbjudit kurser och utbildningar i mer än 50 år och hanterar idag nästan 20 000 årliga bokningar, där anmälningar sker via hemsidan. Plattformen för att erbjuda kurser och utbildningar är därför ett nyckelverktyg, då det ska vara enkelt för kommunanställda att hitta och boka relevanta kurser.

Från äldre till nya Drupal

COK och Novicell har samarbetat för att implementera en ny Drupal-lösning. COK körde tidigare på en äldre version av Drupal, men sökfunktionen var inte utformad optimalt, användargränssnittet för redaktörer var tidskrävande och designen var inte responsiv. Det sistnämnda var en mycket begränsande faktor för användarna, eftersom COK:s undersökningar visade att 25 % av alla deras användare då använde sin mobiltelefon för att söka på COK:s hemsida. Lösningen blev en responsiv site på Drupal 8.

Vinster inom fyra områden

Sedan implementeringen har COK skördat framgångar inom fyra områden:

  • Sökfunktionalitet för användare: På den tidigare plattformen var en av utmaningarna att en kurs dök upp många gånger i sökresultaten, eftersom den hålls på flera olika platser och datum – och då blir listan med kurser plötsligt väldigt lång och förvirrande. COK hade därför en stark önskan om att sökresultaten skulle presenteras tydligare – och med snabbare svarstid. Detta löstes med funktionen "Faceted Search".
  • Redaktörsrollen: Förbättringarna i användargränssnittet för redaktörer är dock också något som COK är extra nöjd med, eftersom det underlättar redaktörernas vardag avsevärt. I synnerhet har användningen av widgets över sidorna varit till stor hjälp för att underhålla sidorna.
  • Design: Är nu responsiv och optimerad för de många användare som använder mobiltelefoner
  • Synlighet: I projektet har det varit fokus på att optimera plattformen rent SEO-tekniskt. Denna satsning har gett en tydlig förbättring av både synlighet i Google och i antalet unika besökare från sökmotorerna till webbplatsen. Här har COK upplevt en ökning med 8% jämfört med deras gamla hemsida. De primära instatser har varit optimering av titlar och metabeskrivningar, omdirigeringar och internt länkbygge.                      

 

Ett bra samarbete

Den pågående sparringen med Novicell har varit riktigt trevlig. På COK har vi inga CMS-utvecklare, så vi har varit nöjda med att Novicell har kunnat omsätta våra idéer och behov till teknisk funktionalitet och lösningar. Vi har haft ett bra samarbete.

Louise Thinesen Bendtsen, chefskonsult, Centrum för offentlig kompetensutveckling

Samarbetet bestod av:

Drupal 8 med integration

En Drupal 8-plattformen har implementerats med integration till bokningssystemet, Frontplanner, där COK skapar kurserna. När en användare registrerar sig för en kurs eller utbildning, går registreringen direkt till Frontplanner. 

Facetterad sökning

Faceted Search är en avancerad sökfunktion som söker i redan indexerade sökresultat. Tekniken är Solr. Det ger snabba och exakta sökresultat.

Teknisk SEO

Det har skett en tydlig förbättring av synlighet i Google och i antalet unika besökare efter lansering. Några av verktygen är metabeskrivningar, omdirigeringar och intern länkbyggnad

 

Vill du veta mer om lösningen för COK?

Kontakta mig om du är nyfiken på att höra mer om COKs lösning, Drupal eller något annat.