RIKTAD KOMMUNIKATION FÖR 40 000 AFFÄRSKUNDER

Danske Fragtmænd

Danske Fragtmænd erbjuder ett komplett utbud av logistiklösningar för näringslivet i alla branscher och företagsstorlekar.

Med 40.000 företagskunder och ett ökat fokus på rekrytering, så behövde Danske Fragtmænd hjälp för att förbereda en digital färdplan med konkreta initiativ som kan stärka kommunikationen gentemot kunder - och potentiella nya medarbetare.

Strategisk grund med konkreta verktyg

Danske Fragtmænd valde Novicell som partner för att lyfta de digitala insatserna genom att bygga en strategisk grund. Här är ett urval av några av de projekt som kom ut ur samarbetet:

Innehållsmarknadsföring

Fokusera på relevant kommunikation som träffar rätt personer med rätt budskap vid precis rätt tidpunkt.

Migrationsplan för ny webbplats

Ny webbplats kräver en bra migreringsplan. Det resulterade i en prioritering av innehåll som ska flyttas och optimeras på ny webbplats.

Sökmotoroptimering

Onpage SEO ska skapa ökad synlighet och en sökordsanalys hjälper till att prioritera arbetet med innehåll.

Tydliga mål för kommunikations- och marknadsavdelningen

Danske Fragtmænds kommunikations- och marknadsavdelning hade en klassisk utmaning; många av deras dagliga uppgifter kom från andra avdelningar och intressenter. Och i en hektisk vardag var det svårt att få tid för de strategiska insatserna, där uppgifterna ofta löstes ad hoc. Det innebar att vissa kärnuppgifter nedprioriterades till förmån för kortsiktiga insatser.

Därför fanns det ett behov av att sätta in riktningen för avdelningen med tydliga mål, så Danske Fragtmænd hade en färdplan med optimerade processer att följa.

Vi fick den strategiska grunden på plats tillsammans med Novicell, med konkreta verktyg och värdefulla processer som sätter strategin i spel i vardagen. 

Henriette Kjærholm Aagaard, kommunikationschef Danske Fragtmænd

Processen och verktygen är en styrka

Danske Fragtmænd kommer att utnyttja kommunikations- och marknadsavdelningens resurser optimalt, så att de tillsammans med Novicell definierade en digital färdplan. En del av resultatet var ett antal verktyg som stödjer de strategiska insatserna – det gör den övergripande strategin operationaliserbar i vardagen.

Nedan följer ett urval av verktyg som Danske Fragtmænd har implementerat i vardagen:

KPI-inställning

KPI-uppställningen är ett prioriteringsverktyg som sätter upp mål för de viktigaste prestationsparametrarna på Danske Fragtmænds marknads- och kommunikationsavdelning: Hur många leads har marknadsavdelningen genererat? Vilka kanaler har bäst effekt? Hur många jobbansökningar får HR in?

Alla de viktigaste insatserna på avdelningen mäts, vilka samlas i ett marknadsföringsstyrkort med specifika mål för när ett tillfredsställande resultat har uppnåtts. Det gör att avdelningen kan navigera efter hur insatserna presterar – och anpassa sig i tid.

Kanalanalys

Kanalanalysen används för att bedöma och prioritera kommunikationskanalerna och bestämma de syften att kanalerna måste uppfylla.

Kanalanalysen hjälper till att rikta innehållet och tonen till användarna på exakt den kanal som innehållet sänds på. Det betyder att Danske Fragtmænd utnyttjar styrkan i varje kanal och kommunicerar utifrån premissen som användarna befinner sig på. Och följer upp insatserna med specifika mål för de individuella kommunikationsinsatserna på varje enskild kanal.

Personas

En persona består av demografiska data om bosättning, ålder, kön, arbetsförhållanden, liksom förhållandena kring beslutsfattandet och lojalitet: Vad motiverar personen? Varifrån kommer han eller hon handlar och hur? Vilka kanaler har han eller hon en preferens för? Vad är han eller hon utmanas av?

För Danske Fragtmænd utvecklades 3 personas som representerade de olika delarna av målgruppen, vilket kunde täcka både kunder och potentiella arbetssökande.

Personas gör det möjligt att arbeta med segmentering av målgruppen och leverera innehåll i alla faser av kundresan för varje segment.

Planera marknadsföringsinsatserna

Årshjulet är ett planeringsverktyg för kampanjer och aktiviteter. Med ett årshjul kan årets produktion av innehåll och kampanjer definieras och planeras så att rätt personer involveras och aktiveras i god tid. Innehållsplanen ger den detaljerade planeringen för kampanjerna och samlar uppföljningen.

Med verktyg som årshjulet och innehållsplanen levereras kommunikations- och marknadsaktiviteterna i tid, vilket säkerställer uppföljning och prioritering av de insatser som har störst värde.

En riktad insats kan förlänga livslängden på marknadsavdelningens arbetsinsats genom att återanvända det bästa innehållet – och ge innehållet nytt liv med ett nytt format för en ny kanal.

Vill du höra mer om vårt samarbete med Danske Fragtmænd? Så kontakta mig gärna