STÄRKT DIGITAL NÄRVARO

Dyrenes Beskyttelse

Ny flexibel digital plattform stärker djurskyddsorganisationen i arbetet med att hjälpa djur i nöd

Efter ett omfattande strategiarbete påbörjade Dyrenes Beskyttelse tillsammans med Novicell arbetet med att stärka djurskyddsorganisationens digitala position. Målet med samarbetet var att göra organisationens digitala plattform enklare och mer användarvänlig för de drygt 70 000 supportrarna och dessutom bidra till att stärka Djurskyddets ställning som professionell opinionsbildare i alla frågor som rör djurens välfärd.

Utöver det rent visuella och kommunikativa fick Dyrenes Beskyttelses digitala plattform även ett tekniskt lyft – bland annat för att kunna rikta innehåll och donationer för specifika ändamål och hantera användardata korrekt.

Samarbetet bestod av

Skräddarsydd Drupal-plattform

Dyrenes Beskyttelse hade en rad önskemål, som har krävde skräddarsydda moduler och funktionaliteter i den nya plattformen – bl.a. externa integrationer, datahantering och betalningslösning.

Datasäkert donationsflöde

Med hantering av personkänsliga uppgifter som CPR-nummer i samband med. avdragsgilla donationer behövdes datasäkerhet. Den utmaningen klarades bl.a. genom många lager av krypteringar.

Flexibel modulstruktur

Den flexibla sida struktur innehålls band låter Dyrenes Beskyttelse att skapa och ändra sidor för kampanjer, evenemang, samlingar och mycket mer.

Dags för förändring

Dyrenes Beskyttelse gamla plattform var förlegad, ostrukturerad och informationstung – och därför var den inte användarvänlig. Och med 65 % av mobil- eller surfplattetrafiken och 110 000 unika besök varje månad ville organisationen ha en omfattande nylansering.

Den nya lösningen var att optimera verksamheten, förbättra användarupplevelsen och modernisera organisationens image med en energisk, dynamisk och uppdaterad estetik. Dyrenes Beskyttelse ville utstråla vänlighet, värme, professionalism, trovärdighet och integritet. Samtidigt ska lösningen kunna hantera donationer, medlemsregistreringar, namnteckningsinsamlingar och mycket mer. Därför landade valet på en Drupal-plattform med många skräddarsydda element och stor flexibilitet i konstruktionen.

Vårt fokus för samarbetet har varit att höja nivån på våra digitala tjänster och den digitala verksamheten så att det gynnar djuren. Den nya digitala plattformen ska bidra till att synliggöra vårt arbete och göra våra tjänster mer tillgängliga – och i den processen har Novicell varit en stark och kompetent partner.

Michael Lund Madsen, Digital Manager Animal Protection

Flexibilitet är ett nyckelord

Från början har det varit ett uttalat önskemål att plattformen ska vara flexibel, så att Dyrenes Beskyttelse i stor utsträckning kan skräddarsy innehållssidor för specifika ändamål. Detta tillgodoses med en design som rymmer endast en sidtyp uppbyggd av innehållsband. På detta sätt kan organisationen skapa nya målsidor och anpassa dem så att de kan fungera som kampanjsidor.

De många kampanjsidorna kan både stylas och byggas efter behov. Insamling av namnunderskrifter möjliggörs till exempel genom en insamlingsblankett som kan placeras på alla sidor. Detsamma gäller specifika donationer och Dyrenes Beskyttelse har möjlighet att bygga websektioner för mer uppsökande verksamhet såsom underskriftsinsamling och öronmärkta donationer.

Andra funktioner i den nya lösningen inkluderar en skräddarsydd modul för DIBS-betalning och medlemshantering.

Dyreadoption kræver ekstern integration

En vigtig del af dyrenesbeskyttelse.dk er muligheden for dyreadoption. Dyrenes Beskyttelse samarbejder med 8 internater, og den nye platform er derfor integreret med den eksterne leverandør Semaphor. Herfra importeres en opdateret database over dyrene på de 8 internater, som brugeren kan udforske. Løsningen håndterer alle typer dyr og muliggør søgning i kategorier som race, kendetegn, personlighed og meget andet.

Djuradoption kräver extern integration

En viktig del av dyrenesbeskyttelse.dk är möjligheten till djuradoption. Dyrenes Beskyttelse samarbetar med 8 internatskolor och den nya plattformen är därför integrerad med den externa leverantören Semaphor. Härifrån importeras en uppdaterad databas över djuren på de åtta internat som användaren kan utforska. Lösningen hanterar alla typer av djur och möjliggör sökning i kategorier som ras, egenskaper, personlighet och mycket mer. Dessutom kan användaren till exempel skapa annonser med ett saknat eller hittat djur. Sökningen finns sedan tillgänglig online i en stor databas med djur från hela landet.

Besök den nya sajten

Vill du veta mer om lösningen?

 Du är välkommen att kontakta mig om du vill höra mer om lösningen för Djurskyddet.​​