NORGES STÖRSTA UTGIVARE VILL STÖRST PÅ WEBBEN

Gyldendal Norsk Forlag

With tailor-made development, Gyldendal Norsk Forlag, in collaboration with Novicell, launches a brand new web solution where performance and user functionality are the focus

Gyldendal Norsk Forlag AS är ett av Norges största förlag som ger ut ett brett utbud av skönlitteratur, läroböcker, läromedel och allmän litteratur – både på papper och i elektronisk form. Förlaget vänder sig till individer som köper böcker, skolor, advokater som prenumererar på omfattande juridisk information och många fler!

Först och främst är Gyldendal ett produktionsbolag där ARK är återförsäljare. Delar av verksamheten arbetar också direkt mot marknaden. Det inkluderar Rettsdata som säljer digitala lösningar runt juridik direkt till B2B-marknaden.

Gyldendals ambition är att behålla sin position som den största verksamheten inom både undervisning och juridiska data.

Bakgrunden till projektet

I början av 2018 hade Gyldendal en önskan att flytta hela sin hemsida till ett nytt CMS (Content Management System) eftersom deras befintliga teknik var föråldrad. Det föråldrade CMS:et innehöll allt innehåll och produktinformation. Sex olika domäner skulle överföras till det nya CMS:et.

Flera utmaningar måste lösas

  • Önskemål och behov rörande en uppdaterad plattform
  • Bättre och mer robust arkitektur
  • Ny modern teknik som sätter användaren i fokus – hela vägen
  • Mer utrymme för innovation och vidareutveckling

 

 

Foto: Metro Branding/ Paal-André Schwital

Novicell stack ut genom att de ifrågasatte flera av de specifikationer som vi på Gyldendal hade angett i förfrågan om förslag (RFP), på ett sätt som vi gillade mycket. Novicell vågade utmana några av de mest kritiska delarna i våra specifikationer, vilket i efterhand har visat sig vara mycket vettigt och som skapat ett stort förtroende hos oss på Gyldendal.

Morten Blixrud, Systemchef, Gyldendal Norsk Forlag

 

Projektet bestod av flera delar:

Umbraco platform

Webblösningen är gjord i Umbraco, ett flexibelt CMS med ett mycket intuitivt och användarvänligt gränssnitt.

Molntjänstinställning

Allt innehåll kan laddas upp och lagras säkert i "molnet".

UX och front-end -leverans

 Visuell, modern och dynamisk design för målgruppen.

Projektledning

Nära och löpande dialog med kunden där vi kontinuerligt anpassar oss och arbetar agilt.

Umbraco platform

Webblösningen är gjord i Umbraco, ett flexibelt CMS med ett mycket intuitivt och användarvänligt gränssnitt.

Molntjänstinställning

Allt innehåll kan laddas upp och lagras säkert i "molnet".

UX och front-endleverans

 Visuell, modern och dynamisk design för målgruppen.

Projektledning

Nära och löpande dialog med kunden där vi kontinuerligt anpassar oss och arbetar agilt.

Gyldendal valde Umbraco

Novicell rekommenderade Umbraco som plattform eftersom den kunde stödja bra användarupplevelse genom att ge relevant information till besökarna samt skapa en enhetlig och användarvänlig redigeringsprocess.

Läs mer om Umbraco-plattformen

Gyldendals lösning

Gyldendals mål var att skapa en webblösning som skulle fungera som en informationsplattform för användarna, med bättre användarupplevelse och prestanda. De ville ha en modern publiceringslösning som gjorde att de kunde producera bra innehåll för sina kunder.

Novicell introducerade Gyldendal för alla våra "headless" ramverk och filosofier. På så sätt kunde vi hjälpa dem med alla utmaningar de ställdes inför. En ny plattform skapades och valet av CMS föll på Umbraco – för ökad funktionalitet, kvalitet och skalbarhet.

Gyldendals mål var att uppgradera IT-systemen, samt skapa en närmare integration mellan hemsidan och PIM (Product Information Management). Detta för att skapa en bra struktur och visualisering av företagets produkter. Ett produktregister togs fram som automatiskt uppdateras med rätt data.

 


Foto: Metro Branding/ Paal-André Schwital

Gyldendal fick möjlighet att göra mer än att bara migrera till ett nytt CMS

Novicell använde även möjligheten att effektivisera flera affärsprocesser på sajten, titta på tekniska integrationer och optimera dem så att prestandan skulle bli bästa möjliga. När ett nytt CMS implementeras är det viktigt att lyfta systemet i organisationen, och påpeka varför det är viktigt för marknadsplanen. Då Gyldendal hade flera bolag inom koncernen (Rettsdata och ARK) som var beroende av projektet med olika målsättningar togs hänsyn till detta.

Resultatet har blivit en modern publiceringslösning som gör att Gyldendal kan producera bra innehåll och produkter för sitt återförsäljarnätverk. Webblösningen ger en bättre användarupplevelse, prestanda och information till användarna. Detta bidrar också till en förenkling av interna arbetsprocesser, vilket var ett önskemål från Gyldendals sida.

 

The quality we have received from Novicell has been impeccable. It has always been of a very high class. Novicell has also been good at delivering quickly. Gyldendal managed, in collaboration with Novicell, to deliver the first phase of the project in record time – no one had thought that they would succeed at this.

Morten Blixrud, System Manager, Gyldendal Norsk Forlag

Se resultatet på Gyldendal.no

Letar du efter en liknande lösning som Gyldendal?

Ta då kontakt idag så hjälper jag gärna till.