85% TILLVÄXT I ONLINEFÖRSÄLJNING

JYSK

Responsiv redesign i webbläsaren

JYSK, en global återförsäljare för hemprodukter, har mer än 2 200 butiker i 36 länder, men deras onlinekanaler står för en allt större del av försäljningen. Så när företaget stod inför en fullständig redesign, samt en integration av Click & Collect, valde de Novicell som sin digitala partner.

Från analys till redesign

Efter en genomarbetad analys av JYSKs befintliga webbplats kom Novicells CRO-specialister med rekommendationer gällande innehåll och navigering baserat på trafikdata, användartester, splittester och en användbarhetsanalys.

Genom att dra slutsatserna från den preliminära analysen utvecklade Novicells designers ett nytt användargränssnitt och JYSKs egna utvecklare implementerade den nya designen i sin Drupal-lösning.

Samarbetet bygger på kontinuerlig analys och optimering av sajten.

 

Det var mycket värdefullt för oss att utveckla en webbplats genom att designa den i webbläsaren. Metodiken säkerställer en bättre förståelse för designprocessen internt i vår organisation. Det är också tidseffektivt eftersom vårt utvecklingsteam får färdig HTML-kod istället för Photoshop-filer.

Anders Talbo, onlinekonverteringsspecialist på JYSK

 

Design i webbläsaren sparar tid

I designprocessen använde vi responsiva wireframes genom att tillämpa en "mobile first"-metod. Responsiva wireframes och ”grey boxing” i de inledande delarna av designprocessen gjorde det enkelt att granska och prioritera innehåll och designelement. Metodiken är tidseffektiv då designen blir mer hanterbar för kunden och säkerställer att alla är överens om webbplatsens struktur och navigering.

När den visuella identiteten implementerades senare i processen var målet att få ett användargränssnitt som var i harmoni med webbplatsens befintliga visuella utseende.

 

Resultat

Genom nära dialog och användartester och fokus på konverteringsoptimering lyckades vi öka JYSKs konverteringsfrekvens avsevärt:

85 %

intäktsökning på JYSK.dk

318 %

ökning av transaktioner via tablets

162 %

ökning av värdet på mobilwebbplatssökning

Vill du veta mer om lösningen för JYSK?

Kontakta mig.