Koreas turistorganisation

Öka medvetenheten om Sydkorea som resmål

Korea Tourism Organization (KTO) är den officiella promotorn för turism till Sydkorea. Dess mål är att sprida information om landets unika arv över hela världen, att främja Korea som ett resmål i världsklass och att skapa medvetenhet om koreansk kultur genom att stärka och utveckla dess turistindustri.

Om samarbetet

KTO ville marknadsföra sin tävling "Vinn en resa till Korea" i Storbritannien och Norden (Danmark, Finland, Norge och Sverige). Tävlingen pågick i november och december 2019. Huvudmålet med kampanjen var att driva trafik till en tävlingssida. För att göra detta fick vi fyra videor som marknadsför Korea som turistdestination.

Målet var tydligt och enkelt: "öka antalet personer som tittar på de fyra videorna med minst 10 % (jämfört med samma kampanj 2018)." Att lägga till 10 % på 2018 års siffror skulle ta oss till ett mål för VCR för 2019 på 38,5 %.

KPI

Vårt valda mått var View Completion Rate (VCR). Statistiken från de två föregående åren var 21,45 % (2017) och 35,83 % (2018).

 

 

 

 

 

Samarbetet inkluderade

YouTube campaign

YouTube-kampanj

Efter noggrant övervägande med KTO beslutade vi att fokusera större delen av deras budget på YouTube-annonsering. Vi ville initialt att fördelningen skulle vara cirka 85 % YouTube, och de återstående 15 % på programmatic (se nedan). Vi anpassade detta förhållande vid olika tillfällen under projektet baserat på de data vi fick.

Anledningen att vi investerade mest i YouTube berodde på kanalens popularitet – särskilt för måldemografin:

  • K-pop fans 
  • 14 – 35 år

Programmatic videoreklam

När KTO kom till oss var tanken att göra 100 % YouTube-annonsering. Vi förespråkade ett mer nyanserat tillvägagångssätt genom att inkludera Programmatic i mixen.

Programmatic videoannonsering gör att videor kan ses i annonsutrymmet på relevanta sidor på internet – inte bara på YouTube. Vi visste att det skulle bli en viss framgång med detta tillvägagångssätt tack vare hur specifik den demografiska informationen var som vi hade från KTO:

  • K-pop fans
  • Tittat på långdistanssemester nyligen
  • Frekventa resenärer
  • Gillar och reser gärna till asiatiska destinationer
  • Intresserad av asiatisk mat

Beslutet att använda programmatic gav resultat. Vi började försiktigt med att fokusera 15 % av vår budget här. Allt eftersom dagarna gick (vi justerade varje dag) visade vår analys av data oss att det fanns en viss dragkraft att vinna genom att öka mängden icke-YouTube-närvaro vi gav videorna. I slutet visade vi över 25 % av videorna programmatiskt.

I Storbritannien hade vi en mycket högre visningsavslutningsfrekvens (VCR) än för YouTube; i Norden var VCR:en i stort sett densamma.

Se en video från YouTube-kampanjen

Resultat

Novicell nådde målet att hjälpa KTO att öka medvetenheten om Sydkorea genom videoannonsering. Tävlingen var en succé och KTO gjorde några personer mycket glada genom att tillkännage dem som vinnare av deras tävling.

View Completion Rates (VCR) i Storbritannien och Norden var betydligt högre än branschgenomsnittet på 15-20%.

KTO uppnådde också imponerande resultat från kampanjen totalt sett och överträffade förväntningarna för exponeringar och videovisningar.

Resultat i Storbritannien

3000000

exponeringar

1500000

videovisningar

50%

tittat klart på videon (Video Completion Rate)

Resultat i Norden

5000000

exponeringar

2700000

videovisningar

51%

tittat klart på videon (Video Completion Rate)

Varför Novicell

KTO valde Novicell för att hjälpa dem med reklam i Storbritannien och Norden av några anledningar.

För det första var KTO medvetna om Novicells kontor i Storbritannien, Danmark och Norge. Det gjorde att de också visste att Novicell hade insikter och kunskap om den nordiska marknaden.

Novicell hade också visat några fantastiska resultat från andra videokampanjer med kunder som British and Irish Modern Music Institute och Excedo (Nikkei/FT).

  

Resultaten som Novicell hjälpte oss att uppnå överträffade våra förväntningar. De lyckades nå vår målgrupp med information om tävlingen och de fick dem att konvertera. Det var ett mycket framgångsrikt samarbete, och vi är glada att arbeta tillsammans med dem i framtiden.

Olivia Buckley, marknadsassistent, Korea Tourism Organisation

Vill du veta mer om vår lösning för KTO?

 Kontakta mig gärna​​