MARKETING AUTOMATION: EN EFFEKTIV STRATEGI FÖR LEADUPPFÖLJNING OCH LEADSGENERERING

Kosan Gas

Försäljning och marknadsföring i synk

Kosan Gas är Nordens ledande leverantör av gasol på flaskor och i tank. Kosan Gas levererar gas till mer än 5 000 nordiska affärs- och industrikunder, t.ex. tillverkningsföretag och hotell. Dessutom levererar Kosan Gas även gas på flaska till privata konsumenter genom återförsäljare.

Kosan Gas kom fram till att de kunde dra nytta av att byta till en ny Marketing Automation-lösning för hantering och uppföljning av företagskunder. Valet föll på HubSpot som plattform – och Novicell har varit en stor del av utrullningen och implementeringen av deras beslut.

Ett förstklassigt samarbete mellan försäljning och marknadsföring

Att förändra CRM- och Marketing Automation-lösningen kräver en noggrann process som dels säkerställer att företaget investerar i rätt lösning och dels designar nya, effektiva processer. Av den anledningen startade Kosan Gas processen varsamt och började processen med flera workshops för att identifiera: Vilka är våra behov? Hur ser vår kundresa ut? Vilken plattform ska vi välja? Hur säkerställer vi bästa möjliga användning av plattformen?

En av de viktigaste faktorerna för Kosan Gas var att ha ett gemensamt system för försäljning och marknadsföring, som skulle kunna fungera som en affärsplattform för nära samarbete mellan de två avdelningarna. Och det är just den målsättning som Kosan Gas idag refererar till som framgångsfaktor för projektet. Både marknad och försäljning använder idag HubSpot som en CRM-plattform. Dessutom använder båda avdelningarna även funktionen Marketing Automation med tillgång till alla pågående kundärenden (kallade "deals" i Hubspot), aktuellt värde på alla kundärenden, vilket pipelineskede kundärenden befinner sig i, etc. Det är också här säljaren informeras om företagskommunikation till kunder, marknadsavdelningen om nya kundärenden som skapas utifrån marknadsföringsaktiviteter etc. Idag är HubSpot den gemensamma ryggraden för försäljning och marknadsföring.

Novicells roll:

 • Planerar och genomför workshops för försäljning och marknadsföring
 • Att välja rätt Marketing Automation-lösning
 • Den tekniska uppsättningen av HubSpot (t.ex. användare och åtkomster, spårning av webbplatsaktivitet och inställning av e-postfunktioner)
 • Skapa e-postmallar och arbetsflöden
 • Konfigurera dashboard som visa data i realtid
 • Utbilda HubSpot-användare

Med HubSpot och speciellt baserat på hur vi använder verktyget har vi idag ett mycket tätare samarbete mellan försäljning och marknadsföring. HubSpot-plattformen är ett kraftfullt verktyg, men det var inte förrän vi gick igenom arbetsprocesserna mellan försäljning och marknadsföring som de verkliga vinsterna visade sig.

Bente Thorup
Regional marknadsförings- och produktchef, B2B, Kosan Gas

En digital närvaro - dygnet runt

Marketing Automation-lösningen har öppnat nya digitala marknadsföringsmöjligheter för Kosan Gas. Kosan Gas har nu ett välutvecklat digitalt marknadsföringsben. Som för så många andra B2B-branscher följer Kosan Gas noga utvecklingen av hur deras kunder i allt högre grad söker efter potentiella leverantörer och produkter digitalt – och detta sker ofta utanför öppettiderna. Det kräver en digital lösning där Kosan Gas kan vara närvarande i kundresan dygnet runt. Nu är HubSpot ryggraden i Kosan Gas marknadsföring online – från att skicka nyhetsbrev med relevant innehåll till relevanta personer, till att spåra webbplatsaktivitet och rikta in sig på intresserade köpare.

HubSpot används för att mäta effektiviteten av alla marknadsföringsinsatser online, vilket gör det enkelt att göra pilotprojekt och snabbt mäta och agera baserat på data och resultat.

Lösningen

En gemensam Marketing Automation-plattform som säkerställer en relevant, digital närvaro för kunderna

Mycket djupare samarbete mellan försäljning och marknadsföring, där båda avdelningarna använder HubSpot som ryggraden i sitt arbete

Dashboard i realtid ger en överblick över försäljningspipeline och möjliggör samtidigt en öppen dialog om varje enskild kund

Skräddarsydda dashbords för överblick och dialog

Med HubSpot-lösningen har Kosan Gas nu fått automatiskt genererade rapporter i form av dashboards, där försäljning, marknad och inte minst management har tillgång till realtidsdata som t ex visar antal affärer i pipeline.

Det här exemplet på en instrumentpanel visar hur många dagar en affär är i pipeline (konstruerat exempel)

HubSpot tillhandahåller riktad marknadsföringsautomation som skapar resultat

HubSpot är en plattform utvecklad med fokus på B2B försäljning och marknadsföring – eller för B2C med långa köpcykler. Plattformen underlättar, systematiserar och samlar sälj- och marknadsföringsdisciplinerna under ett tak – och fungerar som CRM och som Marketing Automation-plattform. På så sätt kan leads samlas in och bearbetas målmedvetet och effektivt – och guida kunderna genom bestlutsresan. Novicell är en HubSpot Platinum Partner.

HubSpot stödjer:

 • Segmentering baserad på avancerade kriterier såsom beteende, timing och kontaktinformation
 • Automatisering av flöden kopplade till kundresans olika stadier
 • Lead scoring, kategorisera var leadet är i kundresan
 • Mätning av effekt och rapportering
 • Disciplinerna inom Inbound Marketing

Vill du veta mer om lösningen?

Om du är nyfiken på Marketing Automation, HubSpot eller lösningen för Kosangas, hör gärna av dig