WEBBLÖSNINGAR OCH DESIGN

Midttrafik

Snabb och intuitiv information för alla resenärer på Midtjylland

Uppgiften

Transportföretaget Midttrafik administrerar kollektivtrafiken för 19 kommuner i Midtjylland. Under 2016 ville företaget ha en responsiv onlinelösning som mötte användare i större utsträckning – även på språng.

Målet

Målet var att skapa en röd tråd mellan Midttrafik online vad du möter i det tryckta materialet. Det var också ett måste att kunderna kunde hitta trafikinformationen snabbt och intuitivt. Användarna har varit 100 % i fokus i utvecklingsprocessen. 

Processen

 

Analys av beröringspunkter: Data och användartester

För att tillmötesgå användarna på bästa sätt var vi tvungna att ta reda på deras önskemål och behov. Här gjorde vi en omfattande analysförberedelse, med hjälp av bl.a. siffror i Google Analytics från tidigare Midttrafik.dk och användbarhetsanalyser tillsammans med mer kvalitativa resultat från en befintlig kundtjänstrapport. Bland annat medlemmar i äldre fall inkluderades i studien. Med denna information skulle en förståelse för användarens behov kunna bildas.

 

Toptasks och wireframes

Med denna kunskap kunde vi fokusera på onlineresan och användarupplevelsen, utifrån utmaningar och styrkor från analysarbetet. Nu handlade det om att kategorisera och prioritera innehåll så att navigationsflödet stärktes och vägen till information blev kortare. Det kulminerade i en smidig process med ett antal wireframes.

 

Biljettguide

Tillsammans med Midttrafik har Novicell även tagit fram en biljettguide som med några frågor kan ge resenärerna rekommendationer om vilken typ av biljett de ska använda utifrån ålder och resmönster. På så sätt kan användaren få en bra tjänst som potentiellt sparar pengar varje gång de reser med Midttrafik.

Så säger kunden

För Midttrafik har det varit viktigt att skapa en responsiv hemsida som är tydlig och användarvänlig. Kunderna ska ha enkel tillgång till den information de behöver före, under och efter resan – det har de fått med vår nya digitala plattform. Vi är mycket glada för samarbetet och resultatet.

Anette Bjerregaard, Kommunikation och marknadsföring på Midttrafik

Färdplaner för alla målgrupper

Färdkartor och reseplanering är ett stort fokusområde för resenärer. Därför har vi gett tidtabeller och resplanen en central plats på förstasidan. Ingångarna till en busslinje och informationen runt den förenklas och optimeras responsivt.

Den valda rutten vecklas ut för användaren med relevant information från trafikinformation, tidtabeller, stationsöversikter och eventuella konsultationer.

Och många fler funktioner

  • Integration med resplanen, flyg och trafikinfo via specialutvecklat API
  • Donut caching säkerställer snabb prestanda, men fortfarande uppdaterad trafikinformation
  • Säker datahantering av CPR-nummer i samband med resegarantin
  • Samrådsmodul som sköter kommunikationen mellan medborgare och kommun
  • Intranätet är IP-begränsat och lösenordsskyddat integrerat i lösningen

2 000 förare får en egen plattform

Förarnätverket sköter kommunikationen mellan förarna och Midttrafiks centrala funktioner, guider, SMS-aviseringar och utbildningsprojekt. Hemsidan återanvänder layout och struktur från hemsidan och plattformen är givetvis 100% anpassad för mobilen – enligt förarnas önskemål.

Midttrafik gamla och nya webblösning

Vill du veta mer om lösningen?

Du är välkommen att kontakta mig om du vill höra mer om lösningen för Midttrafik.