FOKUSERAD MARKNADSFÖRING GER BOKNINGAR

Musikhuset Aarhus

Varje år besöker mer än en halv miljon människor Musikhuset Aarhus, vilket gör det till en av de mest besökta kulturinstitutionerna i Östjylland - och den kulturinstitution som de flesta Aarhusbor besökte förra året. Men ambitionerna slutar inte där.

Musikhuset ingick ett samarbete med Novicell för att stärka sin digitala marknadsföring, och på så sätt få ännu fler att besöka Nordens största musikhus.

Kanalstrategin styr insatserna

Musikhuset håller mer än 1 200 årliga evenemang och har hittills fokuserat på analog marknadsföring. De vände sig till Novicell för att göra en kanalstrategi, fokus på att analysera kostnaden per konvertering från de olika kanalerna ohc när i kundresan skulle det vara optimalt att sätta de olika kanalerna i spel.

 

Effekt

Vilka digitala kanaler ger mest värde? Hur är ROI på befintliga kanaler och vad är potentialen?

Kanalmix

Vilken är den rätta balansen mellan analoga och digitala marknadsföringsaktiviteter? Var finns målgruppen?

Beröringspunkter

Hur är kundens beteende över kanalerna? Hur går kundresan till?

Kortare väg till bokningen

Den primära rekommendationen var inte överraskande att prioritera de digitala kanalerna högre, att sätta press i alla faser av beslutsprocessen och fokusera mer ner mot "gör"-insatserna. Det behöver läggas mer fokus på engagerande innehåll, som måste aktiveras i en mix av kanaler, för att nå potentiella målgrupper i olika skeden av deras beslutsprocess.

Här är en visualisering av en möjlig kanalmix:

Grundlig kampanjspårning - ända in i biljettsystemet

Det första steget i samarbetet var att få full kontroll över spårningsupplägget. Dvs. för att installera Google Tag Manager, Facebook-pixeln, optimera Google Analytics-rapporter etc...

En klassisk utmaning för kultur- och evenemangsorganisationer är att det är svårt att spåra vilka olika kanaler ger resultat. Eftersom omvandlingen sker på en extern bokning webbplats. Men det kan lösas. Med hjälp av ett skript i bokningssystemet kan Musikhuset nu spåra den ursprungliga källan så att de har en fullständig överblick över ROI från de olika försäljningskanalerna.

 

Konkurrensen om människors fritid är hård. Därför är vi glada över att Novicell och våra andra marknadsföringspartners har hjälpt oss med att fördubbla antalet besökare på vår webbplats jämfört med förra året. Det betyder något när du levererar upplevelser, och 80 % av biljettförsäljningen är digital.

Jan Christensen, Adm. Direktör på Musikhuset Aarhus

Musikhuset blir också själva experter

En viktig del i samarbetet är också att kontinuerligt uppgradera Musikhusets egna medarbetare. Marknadscheferna har deltagit i workshops med Novicells digitala experter, så att Musikhuset självt kan stå för en större del av deras Google Ads-, Youtube- och Facebook-annonsering framöver – och utvärdera resultatet i Analytics

Vill du veta mer om vårt arbete för Musikhuset?

Jag har lång erfarenhet av marknadsföringskultur & upplevelser och svarar gärna på dina frågor om samarbetet.