NY PLATTFORM OCH SJÄLVBETJÄNING

NRGi

UX och intelligent användning av data skapar fantastiska självbetjäningslösningar

Ny digital plattform för ett av landets största elbolag

NRGi Elsalg är en del av NRGi-koncernen och ett av Danmarks största energibolag med 1 100 anställda och ca. 220 000 kunder. NRGi täcker hela landet och levererar energi till 50 000 privata hem från egna vindkraftverk och solceller.

Novicell har levererat en ny webbplattform till NRGi. Plattformen kommer att stärka kunddialogen med självbetjäningstjänsten My NRGi, samt en inbjudande hemsida som tydligt kommunicerar NRGis fokus på transparenta priser, goda intentioner för miljön och investeringar i hållbara projekt.

Liberaliseringen av elmarknaden förändrade NRGis onlinebehov

Liberaliseringen av elmarknaden förändrade NRGis onlinebehov

Med liberaliseringen och åtföljande nya utmaningar på elmarknaden uppstod ett behov av en mer kommersiell NRGi-webbplats, som var mer attraktiv för nuvarande och potentiella kunder.

NRGi skulle fokusera på kundernas behov av självbetjäning och mobil tillgång för att främja kundupplevelsen. Samtidigt ville organisationen ha en plattform som var lätt att arbeta med – dels för framtida större förändringar av hemsidan och dels dagligen för NRGi Elsalgs egna innehållsredaktörer.

Kundens önskemål: Användarvänlig självbetjäning och transparenta priser

Transparens och tillgänglighet är nyckelord för NRGi. Därför är det viktigt att hemsidan lever upp till just det. Med en lätt, ljus och välkomnande design föreslår NRGi.dk att du kan undersöka dina möjligheter som elkund och det finns många möjligheter att bli en klok elkonsument genom olika publikationer från NRGis egna redaktioner.

Vi har träffat ett projektteam, UX-specialister och människor med mycket databaserfarenhet – och de är verkligen dedikerade. Och det var precis vad vi letade efter: Engagerade människor. För det är också det vi vill ha i vår egen verksamhet. När vi jobbar med Novicell är det skönt att känna att vi är ett och samma team.

 - Rasmus Jung Møller, marknadschef, NRGi.

God användarupplevelse i interaktion med intelligent användning av data

Novicell levererade en ny webbplats på NRGi.dk på en ny plattform.

NRGi.dk är byggt på Umbraco med integrationer till ett antal externa tjänster med olika teknologier, som sträcker sig från REST-API till WDSL med egna tjänster av varierande komplexitet. Förbrukningsdata hämtas från WebTools och fakturerings- och kunddata hämtas från Simplex-systemet. Framför hela systemet har en skräddarsydd Single Sign-On-lösning skapats, så att kunderna kan välja om de vill logga in med Facebook, Google, e-post, kund-ID eller annat.

Allt detta resulterar i ett elegant användargränssnitt, där kunderna har en enhetlig och intuitiv plats att hantera sitt konto med NRGi.

Enkel användning

Kunden är i fokus på den nya hemsidan, där det finns självbetjäning, Single Sign-On och fakturering via MobilePay.

Hög hastighet

Hemsidan presterar i topp.

Flexibilitet i innehåll

Den nya plattformen delar upp hemsidan i rutnät, vilket gör det enkelt för NRGis egna redaktörer att redigera och skapa variation på hemsidan

NRGI.dk - nu även som app

NRGI:s kunder har även tillgång till självbetjäningslösningen via en app. Appen finns att ladda ner i Google Play och i Apple App Store – och innehåller samma alternativ som självbetjäningslösningen på hemsidan: Se elräkningar, spåra elförbrukningen hela vägen ner på timbasis och baserat på livedata , ändra betalningsmetod och delta i tävlingar. 

Appen är en så kallad hybridapp, vilket är en webbapplikation i ett app-skal. Det innebär att du kombinerar fördelarna med webblösningen med fördelarna med en app. 

Lösningen återanvänder kodbasen från Umbraco-hemsidan, vilket också innebär att när uppdateringar görs på hemsidan så träder de i kraft omedelbart även i appen. Detta undviker långsamma uppdaterings- och godkännandeprocesser i App Store. 

+ 25 000 nedladdningar

I genomsnitt besöker användare appen två gånger i månaden

Teknikvalet i NRGi-appen har gett oss möjlighet att snabbt och smidigt anpassa vår app efter kundernas behov och önskemål. Och Novicell har väglett, utvecklat och fungerat som vår förlängda arm under hela processen.

Lars Mulvad Madsen, onlinechef, NRGI

Betalning med MobilePay? Självklart!

Plattformens design gör det möjligt att integrera tredjepartskomponenter och det gynnar NRGis kunder i framtiden då vi kommer att kunna erbjuda betalning med MobilePay i framtiden. 

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig och hör hur vi har samarbetat med NRGi för att skapa den optimala plattformen
för bättre självbetjäning och användarvänlighet.