Reno Djurs

Så bedriver man effektiv och datadriven avfallsinsamling

Reno Djurs har sedan 1996 varit Djurslands kommuners avfallsbolag med ansvar för sophämtning och hantering på hela Djursland. Det är ett område som omfattar mer än 80 000 invånare, mer än 38 000 hushåll och 15 000 stugor. Och låt oss bara nämna några enskilda avfallssiffror för att få en känsla av hur stort uppdraget är: Reno Djurs genomför totalt 1,8 miljoner tömningar per år och 179 000 ton mottaget avfall hanteras.

Uppdraget består av att både tömma septiktankar i fritidshusområden, ca. 500 kärl för flaskor/glas/burkar samt papper/kartong uppsatta på offentliga platser runt om på Djursland, tömning av ca. 50 000 sopkärl hos hushållen där 81 % har valt att tömma varannan vecka och 19 % varje vecka och mycket mer. Effektiv och datadriven avfallsinsamling behövdes.

1800000

tömning per år

179000

ton avfall

80000

invånare

Intelligent tömning av allmänt tillgängliga avfallskärl

Novicell fick i uppdrag att hjälpa Reno Djurs att ta fram en lösning för intelligent kärltömning. På Djursland finns ca. 500 gröna kärl uppsatta på offentliga platser, för flaskor/glas/burkar samt papper/kartong. Sådana kärl är fylls upp med ett väldigt ojämnt mönster; det beror på hur centralt de ligger och därmed hur mycket aktivitet där runtomkring, vilken årstid det är, som t ex är det mer aktivitet på Djursland i semestertider. Novicell och Reno Djurs tog fram en lösning som skulle samla in tillräckligt med data för att kunna designa ett intelligent tömningsmönster som både skulle förhindra att kärlen blir överfulla och hindra ett åkeri från att köra ut i onödan och tömma en kvartsfylld kub.

Datainsamlingen inleddes genom att en streckkod sattes på alla avfallskärl. När åkeriet tömmer kuben scannar de samtidigt streckkoden via en app och anger sedan hur många kilo som töms. På så sätt samlar Reno Djurs över tid in historiska data som visar hur lång tid det tar att fylla varje enskild kub. Efter detta är det ganska enkelt att utforma en optimerad väg för åkerierna över vilka kärl som ska tömmas och när. I rutterna ingår givetvis säsongsvariationer och en önskan om så få kilometer som möjligt.

Ett alternativ på marknaden idag är att placera en sensor på varje kub som säger till via signal när den är på väg att fyllas. Den lösningen är både dyr och krånglig, då ett åkeri enkelt kör i stjärnkörning från kub ai Norr till kub xi Syd.

Intelligent tömning av restavfall och papper/kartong

Novicell fick också i uppdrag att hjälpa Reno Djurs att ta fram en intelligent tömningslösning för att "spåra" tömningshinkar hos hushållen. På Djursland finns över 38 000 hushåll och 15 000 fritidshus. De betalar var och en för att få sina papperskorgar tömda. Papperskorgar ska givetvis tömmas efter varje hushålls önskemål och det är en skyldighet som Reno Djurs ska uppfylla. 

 

På Djursland finns drygt 38 000 hushåll och 15 000 fritidshus

För det uppdraget har Reno Djurs anlitat externa åkerier med 25 sopbilar som kör runt på Djursland och tömmer hinkarna.

I varje sopbil finns en surfplatta som visar platsen för den egna sopbilen och platsen för alla andra sopbilar.

I varje sopbil finns en surfplatta som visar platsen för den egna sopbilen och platsen för alla andra sopbilar.

Sopbilsdistriktet är inritat, så i samma ögonblick som en renhållningsarbetare ger sig ut på en rutt kan hen se vilka papperskorgar som behöver tömmas idag. När rutten börjar visar skärmen automatiskt husen närmast, så att det sopkärl som skall tömmas härnäst visas högst upp på skärmen. I takt med tömning av sopkärlen ändras färgmarkeringen från röd "Tömning saknas" till grön "Tömd". Alla sopkärl i hushållet registreras i systemet – så när sopbilen kommer körande och håller stilla i minst 10 sek. inom en radie av 50 m detekteras det automatiskt att kärlet har tömts. 

Systemet är oerhört värdefullt i situationer där det finns en ersättare på en distriktsrutt, då allt sker helt intuitivt på skärmen: Vilka sopkärls som finns i stadsdelen, i vilken ordning de töms mest effektivt och färgkoder ändras i takt med att kärlen är tömda. 

Renhållningsarbetaren har även möjlighet att skriva in ett felmeddelande med förklaring till varför ett kärl inte har tömts (felsorterat avfall eller hunden är lös etc.). På så sätt kan Reno Djurs också dokumentera förklaringen till varför ett kärl inte har tömts.

Renhållningsarbetarna är entusiastiska över lösningen som gör att de enkelt kan genomföra en rutt på mest effektivt sätt och dokumentera incidenter längs vägen. Några har också kommit med flera önskemål om plattformen – t ex att du kan byta till en satellitbild så att du kan se hur var ett visst hus ligger, och därmed ge en indikation om var sopkärlen är.

Foton: Michael / Spectrowerk

”Det är viktigt att våra system/lösningar är effektiva och användbara för våra anställda, åkerier och medborgare. Och jag är väldigt nöjd med vår nya lösning och att vi har vågat ge oss i kast med de nya digitala lösningarna som sedan faktiskt visar sig vara så bra. Det kräver en blandning av duktiga digitala människor och medarbetare med djup insikt i hur avfallsinsamlingen går till i verkligheten. Och den kombinationen har vi här på Reno Djurs och i samarbete med Novicell. Dessutom är jag också glad över att vi har en kostnadseffektiv lösning.”

Jan Krüger Bodholt, ekonomichef, Reno Djurs

Resultatet: en exceptionellt hög nivå av kundnöjdhet

Idag töms 99,9 % av sopkärlen i tid. Det motsvarar ett misslyckande per 25 år för ett genomsnittligt hushåll och det leder till mycket hög kundnöjdhet.

Med regeringens förslag till ny nationell avfallsplan med separat insamling av farligt avfall, plast, metall, textilier med mera kommer behovet av intelligent och datadriven avfallsinsamling att växa kraftigt de kommande åren. Och eftersom tömningsfrekvensen för olika kärl förväntas vara mycket olika för de olika avfallstyperna, kommer det bara att ge ytterligare grogrund för intelligenta lösningar för avfallsinsamling.

99,9%

avfallskärl töms i tid

1

Det motsvarar ett misslyckande per 25 år för ett hushåll, i genomsnitt, och har gett upphov till en mycket hög nivå av kundnöjdhet.

Tekniken bakom​

Hela lösningen är byggd på Microsofts Power Platform, vilket säkerställer en konsekvent upplevelse på alla enheter.

Själva apparna är inbyggda i Power Apps som är teknikoberoende, vilket säkerställer att apparna är tillgängliga oavsett vilken mobiltelefon eller surfplatta den enskilde åkeriet har. Power Apps är i första hand tänkt för att bygga skräddarsydda applikationer, vilket är just fallet med datadriven avfallshantering på Reno Djurs. Apparna är byggda så att de fungerar även om föraren inte har täckning, och data synkroniseras när de kopplas upp igen – detta är särskilt viktigt för Reno Djurs, då det finns flera ställen på Djursland där täckningen inte är bra.

För att säkerställa prestanda används Power Automate så att tunga operationer utförs asynkront och föraren till exempel inte behöver vänta på svar från servern om att data nu lagras, - detta sker i stället automatiskt i bakgrunden.

Rapportering av data som samlats in från Power Apps presenteras i Power BI. Detta gör att du kan se data från flera vinklar och upptäcka annars förbisedda mönster. Data är givetvisi realtid och inne på Reno Djurs huvudkontor kan man därför - vid behov - alltid se var alla sopbilar finns på Djursland, hur långt de är på sträckan och hur många soptunnor som behöver tömmas.

Vill du veta mer om lösningen för Reno Djurs?

Om du vill veta mer om datadriven avfallsinsamling eller om Microsofts Power Platform, vänligen kontakta mig.