Smukfest

Digitalt stöd för 12 000 volontärer

Det är en komplicerad uppgift att hålla koll på medhjälparna till Smukfest. Festivalen ingick därför ett samarbete med Novicell för att utveckla intranätet memba.dk för att hantera de drygt 12 000 volontärer som behövs före, under och efter Smukfest.

Vad kan Memba göra och hur har systemet utvecklats?

Memba.dk används för att administrera, registrera och kommunicera (e-post, e-post eller sms) med frivilliga hjälpare - både under den långa förberedelseperioden och under själva genomförandet av festivalen.

Dessutom kommer festivalen att kunna hantera villkorad betalning och tilldela biljetter, resurser och rättigheter till individer och teams.

Systemet använder sig av:

  • Umbraco som plattform - för ett intuitivt användargränssnitt för systemets användare
  • ASP.NET MVC - vilket är fördelaktigt för stora system med flera datatyper
  • Bootstrap front-end-ramverk - för responsiv design som fungerar på alla enheter

Det är faktiskt ett ganska unikt samarbete. Vi har gått in i samarbetet med syftet att få en plattform som löser en mycket viktig uppgift för oss. Men det är givetvis inte ointressant för oss att plattformen kan säljas vidare

Ulla Lund, biträdande samordnare på Smukfest

Säljs till andra kulturevenemang

Samarbetet mellan Novicell och Smukfest är konstruerat på så sätt att Novicell - mot att ha investerat utvecklingstimmar i projektet - har möjlighet att sälja plattformen vidare till andra stora kulturevenemang. Varje försäljning ger båda parter en ekonomisk vinst.

Samsø Festival och Nibe Festival har redan köpt tillgång till plattformen.

Nu heter den Venma – vill du ha en demo?

Eventsystemet idag heter Venma och du hittar mycket mer information på venma.dk.

Vill du ha en bredare genomgång av systemets funktioner och möjligheter från administrativ nivå är du välkommen att kontakta Novicell.

Vill du höra mer om lösningen?

Kontakta mig så får du veta mer.