SOCIALDEMOKRATERNA

Väljarnas nya vanor kräver nya digitala lösningar

Andelen danskar som är medlemmar i ett politiskt parti har minskat under många år. Därför behövs nya verktyg och metoder för att engagera väljarna. Socialdemokraterna tog fasta på detta och tillsammans med Novicell skapade en helt ny och levande digital plattform.

Nya Socialdemokratiet.dk är nu uppe och kommer att vara det digitala ankaret för partiets digitala kommunikation i framtiden.

En levande sida och ett levande parti

Mycket av den politiska debatten och det lokala politiska engagemanget har alltmer flyttats från de fysiska mötena i stadshus och medborgarhus till sociala och digitala medier. Partifunktionären kännetecknas inte längre bara av de som håller torgmöten första dagen på valrörelsen eller står halvfrusen på gågatan och delar ut rosor. Faktum är att den typiska kärnväljaren sällan är medlem i partiet och därför krävs det nya verktyg och nya metoder för att engagera morgondagens väljare – även om Socialdemokraterna förblir landets största parti sett till medlemmar och väljarstöd.

Den insikten har fått Socialdemokraterna att fokusera mer på digitala lösningar – i första hand med en ny hemsida som ska vara samlingspunkten för den digitala kommunikationen från Socialdemokraterna och vara "en levande sida för ett levande parti"

Att flytta ett 150-årigt parti in i den digitala världen är inget som händer av sig självt över en natt. Samarbetet mellan Socialdemokraterna och Novicell startade därför med en förstudier om vad en ny hemsida ska kunna göra för partiet, vilka kärnelement hemsidan ska bygga på och hur det visuella uttrycket ska vara. 

Från uppslagsverk till politisk inspirationskälla

Den nya webbplatsen skulle vara mer än bara ett uppslagsverk, där man bara kunde hitta adressen till lokalavdelningen eller namnen på ledamöterna i huvudstyrelsen – vilket hade varit ett av de främsta användningsområdena för den tidigare webbplatsen. Socialdemokraterna skulle anamma en bredare kommunikation och använda webbplattformen som en källa till politisk inspiration.

 

På Socialdemokratiet.dk har man infört ett menyalternativ som heter "Vi vill ha det här". I en partipolitisk värld hade det nog tidigare kallats "Vår politik". Och dessutom med menypunkten "Gå med" som i klassisk politik förmodligen skulle heta "Bli medlem". Det är bara två mindre konkreta exempel på hur hemsidan måste vara något mer än bara ett uppslagsverk för väljare och medlemmar. Webbplatsen ska presentera kärnbudskap, skapa engagemang, skapa en rörelse för att man tror på saker, vara en plattform med budskap som besökarna ska kunna känna och känna är relevanta.

En av idéerna med den nya hemsidan är därför också att mycket mer innehåll måste produceras – det kan vara i samband med en aktuell debatt, en aktuell kampanj, en kärnfråga eller liknande. Här ska besökaren drivas in - typiskt via andra kanaler - till Socialdemokratiet.dk och hitta spännande innehåll. Kanske får det läsaren att navigiera sig vidare på siten och läsa om andra ämnen, kanske att läsaren anmäler sig till nyhetsbrevet eller blir sugen på att komma tillbaka och läsa om ett annat ämne senare. Ledorden är inspiration och engagemang. Och det finns många involverande steg innan en person kan besluta sig för att gå med i partiet.

 

 

 

 

 

Menypunkten "Vi vill ha det här" är platsen på hemsidan dit du ska gå och se om du kan reflektera över Socialdemokraternas attityder och nyckelfrågor när du funderar på var du vill lägga din röst eller rent av överväger ett medlemskap. Det är här vi måste vara skarpa i att presentera vår policy och förhoppningsvis vinna ditt intresse runt någon sak som berör dig.

Och det är därför vi måste driva mycket trafik till webbplatsen från andra kanaler.

Anders Bak Cohr, Kampanjledare, Socialdemokraterna

Igenkännlig typografi

Stilen är enkel, tydlig och konsekvent från andra kanaler – även offline-kanaler. Det ger en igenkännlighet, men ska också stödja läsaren i att politiskt material ska vara lättillgängligt.

Den digitala rosen

Socialdemokraternas klassiska röda ros har återuppstått digitalt med ett grafiskt och modernt uttryck.

 

Högbelastningsperioder fram till val

Socialdemokraternas hemsida ska klara stora mängder trafik och är därför byggd för att vara robust. Toppar för partiets webbtrafik är förstås under valperioder. Under dessa perioder upplever Socialdemokraterna att ett stort antal besökare söker information om centrala frågor eller partiets allmänna synpunkter. Under en valperiod ökar trafiken på partiernas hemsidor markant. Nya Socialdemokratiet.dk kommer inledningsvis att leva upp till bevis i samband med kommunalvalet hösten 2021 – och sedan givetvis inför ett riksdagsval, som äger rum senast i juni 2023.

 

 

Plattformen heter Umbraco

Socialdemokratiet.dk är byggt på Umbraco version 8. Socialdemokraterna hade en önskan om ett redaktörsvänligt CMS, där redaktörerna enkelt kunde skapa målsidor och mindre kampanjhemsidor med relevant innehåll.

Umbraco var ett självklart val, då Umbraco är känt som "det vänliga CMS:et" på grund av dess enkla användargränssnitt som gör det enkelt att skapa och redigera innehåll och använda bilder och video. Läs mer om Umbraco som CMS.

Vi vill inspirera människor, visa dem vad våra nyckelfrågor är och ge dem möjlighet att engagera sig på en nivå som de känner för. Det kan vara allt från att gräva i ett ämne, läsa mer om våra policys, gå på evenemang i lokalföreningen eller bli medlem. Här måste Socialdemokratiet.dk vara det digitala ankaret för alla dessa möjligheter. Man ska lätt kunna röra sig och söka inspiration – och det tror jag att vi lyckas med.

Anders Bak Cohr, Kampanjledare, Socialdemokraterna

Vill du veta mer om lösningen till Socialdemokraterna?

Vill du veta mer om samarbetet med Socialdemokraterna eller vad vi annars gör för medlemsorganisationer, vänligen kontakta mig.