Tapetforum

Datadriven digital marknadsföringsstrategi stödjer hela kundresan

Sedan 1983 har Tapetforum sålt tapeter till danska hem. Idag stoltserar Tapetforum med ett sortiment av allt som går att fästa på väggen – från tapeter till affischer. Med ett stort onlineutbud och tre fysiska butiker i Köpenhamn, Aarhus och Silkeborg finns det något för varje stil och smak.

Outnyttjad potential

När Tapetforum kontaktade Novicell ville de optimera allt i förhållande till sin digitala marknadsföringsstrategi. Det ska tilltala kunder i alla faser av kundresan, både online och offline. Fokus låg till stor del på att öka försäljningen online, men de ville också locka fler kunder till sina fysiska butiker, snarare än att bara se till trafiken på deras hemsida.

I samarbetet med Novicell togs en cross-channel strategi fram, som identifierar hela kundresan.


Ambitioner som leder till resultat

Första steget i samarbetet mellan Novicell och Tapetforum var en introduktionsworkshop med Novicells Digital Performance Team, som satte upp ambitiösa mål och KPI:er, bland annat en önskan om en tillväxt på 40% i intäkter jämfört med förra året.

Utöver tillväxten på nätet gjordes även beräkningar på värdet av ett butiksbesök, för att illustrera hur insatsen online också har stor påverkan på andelen besökare i butikerna.

Efter bara en månads samarbete uppfylldes denna önskan.

Därefter har det rullat på med bra resultat och nöjda kunder.

Samarbetet består av en SEO-satsning, ett mångsidigt och välfungerande Google Ads-upplägg, som fokuserar på både onlineförsäljning och besök i fysiska butiker, samt Facebook-e-handel.

Intäkterna har ökat med 48 %

Konverteringsgraden har ökat med 11,5 %

Trafiken till webbplatsen har ökat med 46 %

En genomtänkt Google Ads-strategi

En viktigt kompenent i Google Ads för e-handelsbolag är Google Shopping, som hos flera av Novicells kunder står för upp till 50 % av intäkterna från Google Ads.

Novicell såg en enorm outnyttjad potential i att optimera och förbättra Tapetforums Google Shopping-flöde, då det befintliga produktflödet inte levde upp till den kvalitet vi eftersträvar.

Därför inleddes ett stort arbete för att anpassa, utöka och förbättra produktflödet i programmet DataFeedWatch.

Vi använder DataFeedWatch för flödesoptimeringar, då det ger användaren flexibilitet när det kommer till att optimera och uppdatera sitt produktdata.

Taggar, etiketter, produktbeskrivningar och mer kan enkelt och snabbt läggas till i produktflödet med DataFeedWatch.

Genom det optimerade produktflödet hämtas produkter till annonser, så att produktbilder och priser kan visas direkt i sökresultaten. Vårt fokus på Google Shopping har haft en tydlig effekt.

Utveckling av resultat från Google Shopping:

138%

ökning av antalet exponeringar

176%

ökning av ROAS

12%

ökning av CTR

35%

ökning av varukorgens storlek

45%

minskning av CPC

303%

ökade intäkter

 

 

E-handel på Facebook med ”full funnel” marknadsföring

Utöver Google Shopping-inställningen har vi stöttat med vanliga sökkampanjer, samt fullt utnyttjande av visnings- och retargeting-alternativ.

Under samarbetet med Tapetforum upptäcktes att deras Facebook-sida i första hand användes som en retargetingkanal för att konvertera tidigare sitebesökare till kunder. Facebook är en bra kanal för detta, men sociala medier kan erbjuda så mycket mer, så länge det utnyttjas fullt ut.

Fokus blev istället att använda Facebook-annonsering under hela köpresan, från början till slut, så att annonseringen också skulle kunna bidra till att locka mer trafik till Tapetforums Facebooksida och därmed också locka nya kunder till hemsidan.

Därför rullade Novicell ut ett fullkanaligt e-handelsupplägg, som fokuserar just på de andra stegen i kundresan som inte täcktes tidigare. Bland annat sattes Facebook-lead-annonser upp för att öka Tapetforums antal nyhetsbrevsmottagare.

Även här kunde några riktigt positiva resultat snabbt mätas:

777%

ökad trafik

64%

ökade köp

110%

ökade intäkter

51%

minskning av CPC

ROAS har sjunkit med 50% under perioden vilket var väntat då fokus just ändrats från att enbart använda Facebook som konverteringskanal, till att i stor utsträckning även använda kanel för trafik- och leadsgenerering.

En strategi som lönar sig

Efter en stor, gemensam och samordnad satsning har hela Tapetforums marknadsföringsstrategi på nätet ändrats, med fantastiska resultat på Facebook och Google Ads.
Utöver de två initiativen som nämnts innehåller samarbetet även en SEO-satsning, som fokuserar på att öka Tapetforums organiska trafik. Vi förväntar oss att se liknande tillväxtresultat från den mer långsiktiga strategi som beskrivs här.

Om du själv är nyfiken på Tapetforums produkter kan du besöka deras hemsida här, på Tapetforum.dk.

”Som ett litet företag känner vi oss inte förbisedda eller i skuggan av Novicells större kunder. Vi togs på allvar och vi fick den kompetens och den hjälp som vi blivit lovade. Det fanns outnyttjad potential i vår marknadsföringsstrategi – därför kontaktade vi Novicell. Vi har sett riktigt fina siffror sedan vi inledde samarbetet, särskilt på PPC-delen. Vi satte upp mål som vi snabbt nådde, och nu bygger vi bara vidare på framgången ”

 - Morten Bjelke, direktör, Tapetforum

Vill du veta mer om samarbetet med Tapetforum?

 Kontakta mig gärna och hör hur vi har förbättrat Tapetforums digitala marknadsföringsprestanda.