MÄTBAR, INTERNATIONELL MARKNADSSATSNING

Troldtekt

 

Uppgiften

Sedan 1935 har Troldtekt designat, producerat och sålt akustikpaneler. Troldtekts produkter utvecklas och produceras i Danmark och säljs för närvarande i ett antal länder runt om i världen. Intresset för Troldtekts akustiklösningar ökar stadigt, och lösningarna används i de flesta typer av byggnader, inklusive i utbildningsinstitutioner, kultur- och idrottsbyggnader, hotell och restauranger, samt i privata hem.

Troldtekt har samarbetat med Novicell sedan 2017 i syfte att utveckla och stärka företagets onlinenärvaro. Målet är att sprida kunskapen om Troldtekts produkter och få ännu bättre insikter om företagets B2B-målgrupper inom arkitekt- och byggbranschen. Samarbetet omfattar SEO, Google Ads och genomförande av inbound marketing med fokus på att öka kännedomen om Troldtekt på de tre primära marknaderna: Danmark, Sverige och Tyskland i form av en differentierad, digital kanalstrategi.

Internationella insatser

I takt med Troldtekt växer på de olika marknaderna, finns det ett ständigt fokus på att hålla jämna steg med online-närvaro. I detta sammanhang har en strategisk satsning kring Troldtekt närvaro på Google spelat en betydande roll. I samarbete med professionella översättare och Troldtekts marknadsavdelning har Novicell bidragit till att sprida kunskap om Troldtekt varumärke och företagets grundläggande värderingar i bolagets samtliga huvudmarknader - och därmed säker ett enhetligt uttryck över flera kanaler, tex Google-annonser och SEO. Den omfattar bl.a. annonstexter, nyckelord, metatitles, descriptions etc.

 

Novicell hjälper Troldtekt med marknadsföring på följande marknader:

Marknadsinsatser under ständig utveckling

Troldtekt agerar i en hård internationell konkurrens. För att stärka konkurrenskraften levererar Troldtekt kvalitetslösningar till kunderna och har ett tydligt fokusområde för att skapa en starkare onlinenärvaro och en hög medvetenhet hos företagets målgrupper. Den skapas bl.a. tack vare en konsekvent SEO-insats samt ständiga kampanjer i Google Ads. Sedan dess har samarbetet utvecklats till att även omfatta kontinuerlig Facebook- och LinkedIn-annonsering för att stödja Troldtekts Inbound Marketing-kampanjer.

 

Utvalda resultat som Troldtekt och Novicell har skapat tillsammans sedan starten av samarbetet:

177%

ökad organisk trafik i Sverige

59%

fler anvädnignar av produktgeneratorerna drivit från Google Ads (DK)

43%

ökad trafik från Google Ads (DE)

Inspirera slutkunder genom att använda sociala medier

Troldtekts onlineaktiviteter fokuseras med främst mot B2B-målgrupper (exempelvis arkiteter). Samtidigt pågår ett arbete med att inspirera och presentera akustiska lösningar Troldtekts slutkunder i Danmark. Genom att använda Facebook Leads ads har vi fått ett bra grepp om slutkundssegmentet på den danska marknaden. 

 

Värdefullt samarbete i en hektisk vardag

I en hektisk vardag är det mycket värdefullt att kunna dra nytta av samarbetet med Novicells onlinemarknadsavdelning. Både i förhållande till att ha en tydlig strategi på lång sikt men också att kunna agera snabbt på kort sikt i en snabbrörlig marknad. Just den kontinuerliga och uthålliga insatsen är avgörande för effekten av marknadsföringsarbetet på nätet.

Carina Graae Rasmussen, marknads- och kommunikationssamordnare, Troldtekt

Vill du veta mer om Troldtekts internationella marknadsföringsinsatser?

 Slutligen, kontakta mig om du är nyfiken på att höra mer om lösningen och samarbetet med Troldtekt.