Ny digital strategi

VisitAarhus

Digitala satsningar ska bidra till att utveckla turismen på Östjylland. 

Om uppgiften

VisitAarhus är Östjyllands officiella turistorganisation, som har som mål att hjälpa till att utveckla turismen i Århus och Djursland samt att marknadsföra Århus och Djursland som semester- och resmål.

 

I takt med en ökad digital medvetenhet på VisitAarhus och många nya digitala möjligheter följde dock också en klassisk utmaning som många företag upplever: De digitala insatserna måste prioriteras och resurser måste hittas och avsättas för att förverkliga dem. För att kunna snabba på den digitala resan valde VisitAarhus Novicell som strategisk partner för att ta fram en ny digital strategi.

 

Önskan med strategin var att stötta hela verksamheten – från att attrahera fler gäster till destinationen till serva gästerna under vistelsen med relevant information Utöver det fanns också ett önskemål om att strategin ska stödja vilka nya system kommer att kräva internt såväl som externt och hur VisitAarhus ska arbeta med det nya digitala fokuset i framtiden.

 

En strukturerad metod som utgångspunkt för den nya digitala strategin

Med hjälp av Novicells metod har processen lett till att VisitAarhus identifierat de digitala initiativ som bäst kan förverkliga de övergripande affärsmålen. Utgångspunkten har varit kunder, marknad och interna processer – och det har avslöjats var utmaningarna och möjligheterna finns, och där det finns en outnyttjad potential som kan lyfta VisitAarhus syfte.

Novicells metod är indelad i fyra faser: analys, strategi, plan och effekt, som tillsammans har hjälpt VisitAarhus vidare i sin digitaliseringsresa.

Du kan läsa mer om Novicells sätt att arbeta här.

Strategisk grund med en konkret handlingsplan

Efter en noggrann förberedelse med prestationsanalys, onlineundersökning, konkurrentanalys, intervjuer och workshops utarbetade Novicell en digital strategi och handlingsplan på fyra nivåer. 

Fyra strategiska fokusområden

Novicell och VisitAarhus har arbetat med en vision och strategiska fokusområden som passar in i VisitAarhus övergripande affärsstrategi och digitala potential. Visionen och den digitala strategin ska träffa VisitAarhus prioriterade målgrupp och önskad positionering i framtiden

10 digitala projekt

 De strategiska fokusområdena och tillhörande Must-Win Battles stöds av konkreta digitala projekt. Projektens framgång har definierats med hjälp av KPI:er som sammantaget leder till att strategin förverkligas. De 10 digitala projekten har också konkretiserats till en färdplan och en konkret handlingsplan.

Must-Win Battles

För varje fokusområde har ett antal Must-Win Battles utsetts som VisitAarhus måste vinna för att lyckas med visionen. Must-Win Battles är insatser som är avgörande för framgång.

 

 

Business case

Ett business case utarbetades för att skapa en överblick över det affärsvärde som VisitAarhus digitala insatser och närvaro skapar – både nu och i framtiden.

Med blicken mot framtiden

Utöver de fyra punkterna ovan har Novicell hjälpt VisitAarhus med sanering i det digitala landskapet och kommit med rekommendationer för ett fördelaktigt och framtidssäkert systemlandskap.

Arbetet med en digital strategi var ett led i en transformation, där det handlar mycket om att förändra mindset, så att det fokuseras på att bygga en kompetent och prestationsinriktad organisation som skapar resultat för både VisitAarhus och destinationens partners och företag. Därför handlade en av rekommendationerna till VisitAarhus om organisation och styrning, så VisitAarhus ser till att de digitala insatserna prioriteras.

I och med den nya planen har VisitAarhus en konkret handlingsplan för deras framtida arbete med digitalisering.

Vi har nu ett strategiskt underlag som hela organisationen känner sig delaktig i och stöttar. Vi har en exakt definition av vår vision och mål och av vilka projekt vi behöver ge oss i kast med. Och vi har blivit vassa gällande hur vi ska ha styrt vår organisation och kompetens. Om ett år räknar vi med att ha tagit ett riktigt stort digitalt steg framåt!

Trine Graae Lundorf, utvecklingschef, VisitAarhus

Är du intresserad?

Vill du höra mer om Novicells metodapparat och hur vi kan hjälpa ditt företag vidare i en digital transformation?