EN ENIG FÖRSÄLJNINGSPLATTFORM FÖR ALLA PARTNERS

Waoo

Blixtsnabbt internet – nu med en lika snabb e-handelsplattform

Waoo är en effektiv försäljningskanal för fiberleverantörer

I januari 2019 lanserade Danmarks ledande leverantör av internet, tv och telefoni via fibernätet, Waoo, med en helt ny Umbraco-webbplats. Waoo ägs av åtta fiberföretag och fungerar som varumärke och försäljningskanal för fiberleverantörer.

Sajten skiljer sig från överleverantörer i sin enkelhet och UX eftersom Waoo var fokuserad på ett mål: ett transparent och högkonverterande köpflöde. Det var precis vad Waoo fick med den nya, optimerade försäljningskanalen som säkrar deras position på en tuff marknad.

Lösningen

Kraftfulla integrationer

Integrationer ger en sömlös kundresa till underleverantörer. Användaren "lämnar" inte Waoos Umbraco-webbplats

Guiding UX

Förbättrad UX löser problem gällande leverantör/underleverantörsrelationer

Enkelt att hitta

Användaren letar helt enkelt upp sin adress för att se om de kan få Waoo i sitt område

Intelligent användning av data

Marketing automation möjliggör intelligent användning av data samt merförsäljning när kundrelationen väl är etablerad

En konkurrensutsatt marknad kräver smartare lösningar

Waoo stod inför utmaningen att tredubbla sin försäljning genom digitala kanaler till 2020. Det var avgörande att implementera en ny plattform där köpflödet konverterar bättre och kunden inte blir förvirrad någonstans mellan Waoo och partnern.

Den nya Umbraco-plattformen är integrerad i Waoos och partnernas systemlandskap och kommer att skapa en genomtänkt grund för utvecklingen av de efterföljande faserna.

Waoo rider på vågen av snabb tillväxt inom fiberimplementering i Danmark, med ökad efterfrågan på höga hastigheter. Idag har man 300 000 fiberkunder (som täcker 750 000 hushåll).

Marknaden är mycket konkurrensutsatt och kunderna måste vinnas från konkurrenterna. Den klassiska TV-distributörsmarknaden är pressad eftersom danskarna väljer bort eller nedgraderar TV-paket. Marginalerna pressas och kostnadseffektivitet är en viktig parameter.

Lösningen är en friktionsfri kundupplevelse

Novicell gav Waoo en lösning byggd för att integrera Waoo med sina partnerleverantörer på ett sätt som ger en friktionsfri kundupplevelse. Med lösningen kan kunden kontrollera täckningen i sitt område och genomföra ett köp utan att lämna Waoos plattform.

Mikrotjänstarkitektur och anpassad e-handelsmotor

En avgörande aspekt för Waoo har varit att tillhandahålla en plattform som säkerställer både flexibilitet i att utveckla verksamheten med nya produktområden och funktionalitet, vilket är affärskritiskt i en bransch där konkurrensen är hård och marknaden förändras.

Nyckelprincipen för att använda mikrotjänster är att etablera den nödvändiga flexibiliteten i plattformen, vilket skapar en konkurrensfördel för Waoo att snabbt utveckla affärer. Waoo kan integrera nya system, ersätta befintliga och lägga till ny affärslogik och på så sätt utveckla plattformen i linje med affärsbehov.

Umbraco CMS och design vägleder tydligt kunderna mot försäljning

Umbraco är ett användarvänligt CMS att arbeta med som redaktör och utan några licenskostnader för programvaran. Front-end är en fallstudie inom konverteringsoptimering. Designen på plattformen är minimalistisk och alla överflödiga prestandatunga bildelement ersätts av grafik, ikoner och text som guidar användaren till en konvertering.

Kunddatabasen vet allt

Lösningen är integrerad med en anpassad kunddatabas som Novicell också tillhandahåller. Kunddatabasen är gemensam för alla partners under Waoo-tjänsterna, men varje partner kan bara se sina egna kunder i databasen. Detta inkluderar följande information om kunden:

Basdata

Exakt status på förmåner

Översikt över engagemang

Full insikt i räckvidd

Beteendedata

Kampanjsvar

Segmentdetaljer

Hushållskoppling

Kundrelationen etableras och försäljningen automatiseras med marketing automation

Genom att göra försäljningsflödet så enkelt som möjligt har möjligheterna för försäljning flyttats över till automatiserade processer som kunden får efter köp av Waoos tjänster. Det innebär att det skickas personligt anpassade e-postmeddelanden som ger kunden extra fördelar i form av försäljning, merförsäljning och korsförsäljning, baserat på kundens data och onlinebeteende.

Verktyget Active Campaign används för automatisering och utskick, men beteende- och segmenteringsinformation hämtas från kunddatabasen.

Lösningen bidrar redan till Waoos verksamhet

Årets Internetleverantör

För åttonde året i rad – så länge detta har mätts – har Waoo toppat kundnöjdhetsundersökningar och tillhandahållit det bästa internet i Danmark..

Färre orderavbokningar och kundtjänstförfrågningar

Den snabba och enkla förtydligandeprocessen, där kunder kan kontrollera sin täckning på sajten, ska dra kunder till onlinekanalen och ur manuell hantering (i form av till exempel ett samtal till kundtjänst). Det bör också minska antalet efterföljande annulleringar av beställningar eftersom kunden befinner sig i ett område utanför Waoos täckning.

Ökad effektivitet

 Ett API integrerar partnerleverantörernas affärssystem så att order inte behöver behandlas manuellt mellan Waoo och fiberleverantörerna.

Vill du veta mer om lösningen för Waoo?

Kom i kontakt idag!