Digital strategibyrå i Stockholm

Världen blir alltmer digitaliserad. Detta påverkar dina kunder, deras beteende och deras förväntningar. Det påverkar även ditt företags verksamhet. Men hur? Det tar Novicells strategiavdelning reda på. Vi gör ditt företags digitalisering till en styrka för din verksamhet genom att besvara viktiga frågor:

  • Vilka utmaningar står företaget inför i dagsläget och var kan företaget göra vinster?
  • Vilka förväntningar har dina kunder när de gör affärer med dig?
  • Hur kan en digital kanal bäst stödja dessa förväntningars övergripande mål?

 

Vi har ett flertal produkter som säkerställer att du utforskar företagets digitala potential maximalt.

Digital affärsstrategi

Vi digitaliserar din globala affärsstrategi och hjälper dig att uppnå ditt företags potential genom att fokusera på dina kunder och marknader såväl som företagets egen värdekedja och egna processer.

Strategisk förstudie

Om du behöver en ny webblösning fastställer förstudien hur lösningen på bästa sätt kan ge mervärde till dina kunder och ditt företag, exempelvis rörande innehåll, funktioner och flöden.

KPI-struktur

Vilket är det viktigaste målet för dina digitala kanaler? Hur mycket behöver du driva på dem? Vad måste du göra för att optimera kanalens resultat? Vi hjälper dig att hitta svaren och få ordning på dina KPI:er.

Inspirationsworkshop

Med en inspirationsworkshop kan företagets nyckelpersoner fokusera på och diskutera företagets digitala utveckling och dess framgång inom digitala kanaler. Vi ger inspiration och rekommendationer baserade på din specifika affärsrealitet.

Kundresa

En kundanalys ger dig en insikt i hur kunder upplever företaget och dess produkter tvärs över alla kontaktpunkter. Du har även möjligheten att arbeta strategiskt och praktiskt med att förbättra kundupplevelsen och skapa en sammanhängande kundresa.

Strategi för digitala kanaler

Med en strategi för dina digitala kanaler säkerställer vi att dina kontaktpunkter med kunder genererar största möjliga affärsvärde.

Strategisk sparring

Vi erbjuder sparring på chefs- och styrelsenivå i fråga om att digitalisera företagets strategi samt om vilka organisatoriska och konkurrensmässiga krav som måste uppfyllas för att lyckas.

Många års erfarenhet

Novicells strategikonsulter har samlat på sig många års erfarenhet av digital verksamhet och ledning. Detta innebär att vi har omfattande kunskap om de utmaningar och möjligheter ditt företag ställs inför, inte bara i relation till dina kunder utan även internt inom organisationen.

Novicell har varit en frisk fläkt och gett liv åt den digitala processen med ny energi. Vid utvecklingen av strategierna har Novicell använt en konsekvent metod, som har gjort processen klar och påtaglig för hela organisationen.

Henri Brorson, digital chef, Krifa

Artikelserie

5 steg mot digital transformation

Enligt Forbes lyckas inte 84 % av företagen med sin digitala transformation.

Varför är klyftan så stor mellan föresatsen att använda sig av digitala möjligheter och det faktiska utförandet och önskade resultat? Digital strategichef, Heidi Collin, ger sin syn på saken.

Läs de fem artiklarna

Många års erfarenhet av digital affärsutveckling och ledning

Novicells strategikonsulter har många års erfarenhet av digital affärsutveckling och ledning. Detta innebär att vi har omfattande kunskap om de utmaningar och möjligheter ditt företag ställs inför – både med kunder och internt.

Referenser 

Kosangas (Case) Not linked yet

Behöver du råd om ditt nästa digitala projekt?

Kontakta mig, jag hjälper dig gärna.