Digital affärsstrategi

Världen blir allt mer digitaliserad, vilket detta påverkar alla branscher och alla typer av kunder.

Företagen som lyckas är de som aktivt utnyttjar digitala möjligheter och som kan relatera till vad dessa möjlighet innebär för deras strategi, affärsmodeller, kundinteraktion, data, processer, system och organisation.

Novicell hjälper ditt företag att digitalisera din övergripande affärsstrategi så att du kan utnyttja din potential i den nya digitala verkligheten.

 

En strukturerad metod som får din verksamhet att växa

Tillsammans med dig identifierar vi det digitala arbete som bäst uppnår dina övergripande affärsmål. Baserat delvis på dina kunder, marknaden, interna processer och din värdekedja utforskar vi:

 • Utmaningarna och möjligheterna såväl som den outnyttjade potentialen som kan få din verksamhet att växa.
 • Dina ambitioner samt det strategiska fokus och de specifika initiativ som krävs för att uppnå din potential.
 • Vilka resurser och processer samt vilken teknik och organisation du behöver för att lyckas.
 • Kostnaderna, den ekonomiska vinningen och KPI:erna du behöver mäta mot.

Slutligen erbjuder vi hjälp med kontinuerlig optimering av de strategiska initiativen.

Vårt arbete tillsammans Novicell handlar inte bara om att ”ordna några knappar” på befintlig plattform. Vi vill tänka digitalt på flera nivåer i kundresan för att bättre stödja våra övergripande strategiska mål.

Iben Sell, chef för digitala projekt på KIWI

Många års erfarenhet av digital affärsutveckling och ledning

Novicells strategikonsulter har många års erfarenhet av digital affärsutveckling och ledning. Detta innebär att vi har omfattande kunskap om de utmaningar och möjligheter ditt företag ställs inför – både med kunder och internt.

Därför ska du välja Novicell som din digitalbyrå

 • Interna konsulter
 • Tjugo års erfarenhet
 • Kunskapsdelning mellan avdelningar så att du alltid får de bästa resultaten
 • Stark kunskap om kundresan tack vare skickliga konsulter med många års erfarenhet
 • Huvudfokus på värdeskapande tjänster för våra kunder
 • Pålitliga metoder inom alla områden
 • Faktabaserade beslut
 • Långvariga kundrelationer
 • Teknikagnostiker

Referenser

Krifa (Case)

Behöver du rådgivning rörande ditt nästa digitala projekt?

Kontakta mig, jag hjälper dig gärna.