Strategisk analys

Håller du på att omdesigna eller utveckla en ny webblösning? Då behöver du säkerställa att den nya lösningen stödjer din verksamhet i största möjliga omfattning. Det första steget mot en framgångsrik lösning är seriösa förberedelser.

En bra förstudie hjälper dig att …

 • tydliggöra hur den nya webblösningen skapar störst värde för både dina kunder och ditt företag,
 • fastställa de KPI:er som krävs för att göra lösningen framgångsrik,
 • prioritera innehåll och funktioner som kan påverka KPI:erna positivt,
 • och nedprioritera de punkter på önskelistan som är ”nice to have”.

En metod som säkerställer rätt beslut

Novicell har ett antal specifika metoder och verktyg som hjälper dig att fatta rätt beslut om fokus och investering i lösningen – både före, under och efter den faktiska utvecklingen. Denna metod säkerställer att …

 • vi klargör hur webblösningen kommer att bidra till företagets övergripande strategi och mål,
 • vi får en insikt i dina kunders förväntningar och användarresor så att webblösningen stödjer dina behov och tar bort eventuella hinder i varje steg av resan,
 • vi skapar en prioriterad plan för de nödvändiga innehållsdelarna, funktionerna och flödena i lösningarna så att formgivare och utvecklare har den bästa möjliga utgångspunkten,
 • vi säkerställer att rätt resurser, kompetenser och teknik är tillgängliga
  och att du har rätt förhållanden för att regelbundet mäta och optimera lösningens prestanda efter lansering.
 • Många års erfarenhet av digital affärsutveckling och ledning
 • Novicells strategikonsulter har många års erfarenhet av digital affärsutveckling och ledning. Detta innebär att vi har omfattande kunskap om de utmaningar och möjligheter ditt företag ställs inför – både med kunder och internt.

Many years of experience with digital business and management

Novicell's strategic consultants each have many years of experience in digital business and management. This means that we have a high level of knowledge about the challenges and opportunities that you face as a business - both with customers and internally.

Behöver du råd om ditt nästa digitala projekt?

Kontakta mig, jag hjälper dig gärna.