E-handelsplattform

Digitalisera din verksamhet

E-handel är vår specialitet

Novicells e-handelsplattform är framtagen för stora företag såsom Power och företag med stora webbutiker. Konceptet är en heltäckande implementeringslösning med din verksamhet i centrum.

Vi börjar med genomförbarhets- och behovsanalys, och den slutliga produkten är en heltäckande e-handelsplattform som stödjer dina befintliga affärsprocesser och din affärsmodell.

Ta ansvar för din verksamhet

De stora, ”färdigförpackade” e-handelsprogrammen på marknaden är byggda med en affärsmodell i åtanke, men alla företag är olika och därför kan en standardprodukt bara anpassas till en viss gräns för att stödja din speciella lösning och uppfylla dina affärsbehov.

Vi har omfattande erfarenhet av att leverera just denna typ av lösning för stora e-handelsföretag.

Vi sammanställer din e-handelsplattform i enlighet med ditt företags ambitioner och behov.

Novicells e-handelsplattform är konstruerad för att hantera stora mängder trafik och beställningar

Dagen då Powers webbutik lanserades märkte de en betydande ökning i både trafik och omsättning – i den nya butiken såväl som i webbutiken.

23500000+

DKK försäljning i de fysiska butikerna

3000000+

DKK försäljning i webbutiken

854588+

Webbesökare på POWER.dk

Med Novicells implementeringsmodell för e-handel får du en plattform som digitaliserar och optimerar din verksamhet

Integrerbarhet

Det modulära affärskonceptet gör att företagets kärnsystem kan integreras och bli en del av strukturen. Detta innebär att du kan välja fritt mellan CRM, PIM, DAM, ERP, CMS osv., vilket gör att systemlogiken och masterdata kan placeras precis där du vill.

Skalbarhet

Valfri placering av systemlogik och masterdata samtidigt som delsystemen kan ersättas och systemet utökas vid behov. Plattformen kan utökas med ytterligare system för maximal kapacitet eller utökad funktionalitet. Dessutom kan de individuella delsystemen ändras och uppgraderas vid behov.

Stabilitet

En e-handelsplattform är avgörande för din verksamhet. Vår plattform är ett kvalitetskontrollsystem som används för ett flertal lösningar på Power och många andra företag.

Flexibilitet

Plattformen ställs in så att den stödjer de etablerade affärsprocesserna, de system och den logik du redan använder inom verksamheten.

License Freedom

The platform is unlicensed and you have ownership of the product and change it and develop it as you wish, when the solution is live.

Performance

Our platform is high performance, provides fast load times and can handle many simultaneous visitors.

Projektledning

Vi arbetar med flexibla utvecklingsmetoder och de bästa projektledningsverktygen. Du kan alltid hålla ordning på hur utvecklingen fortskrider mellan statusmöten, vilket ger full transparens under hela projektet. På så sätt säkrar vi tidslinjen tillsammans.

Varumärkesprofilering

Plattformen är det visuella uttrycket du vill ha. Vi kan leverera den i ditt företags befintliga visuella identitet, eller göra den anpassningsbar så att du kan bygga underdomäner för dina olika varumärken. Slutligen kan du även ge dina partner åtkomst till en delsida med deras egna varumärken i en ”white label”-lösning.

Vill du veta mer om Novicells e-handelslösning?

​Då är du varmt välkommen att kontakta mig.